SODOMA OG GOMORRA
forord | forhistorie | den fruktbare dalen | ødeleggelsen | gomorrah | refleksjoner
sodoma | dommen over de ugudelige
NOAHS ARK
etterord
Ødeleggelsen av den første verden
Vitner til den store vannflommen
 
FORORD

Verden i dag er full av personer som er på søken etter en dypere og mer åndsfylt mening med tilværelsen. Det globalt tragiske er at de fleste søker etter dette i mangfoldet av falske religioner, ikke hos den ene sanne, hærskarenes Gud, universets skaper.

Hensikten med denne boken er å vise ikke-troende, tvilere,kristne og alle andre at Bibelens mange drama faktisk kan tolkes bokstavelig!

Æ ren for at denne og andre fantastiske bekreftelser på Bibelens sannheter er kommet frem, tilfaller Gud, og et av Hans trofaste redskap - amerikaneren, anestesilegen og amatørarkeologen Ron Wyatt. Han har ikke bare funnet askebyene Sodoma, Gomorrah og Zoar, men også gjort følgende, enestående funn:

* Guds berg i Saudi Arabia hvor Moses mottok de ti bud.
* Noahs Ark og hans landsby i Øst-Tyrkia ved grensen til Iran.
* Det nøyaktige sted hvor Jesus ble korsfestet ved Gordons Golgatha.
* Stedet hvor jødene krysset Rødehavet, med faraos hær i hælene, hvor havbunnen i dag er bestrødd med vogndeler og benrester.
* Fundamentet av en enorm bygning i sørøst-Tyrkia som muligens kan være restene av Babels tårn.
* Paktens Ark.

Hvordan kan en amatørarkeolog ha funnet alt dette? Slikt er det jo bare seriøse, vitenskapelige bibelarkeologer som finner. Noen av oss vet at de aller fleste vanlige arkeologer og dessverre altfor mange bibelarkeologer stoler mer på sin egen og andres vurderinger av historien og faget enn de tror og stoler på Bibelens egne beretninger.

Ron Wyatt har helt siden undersøkelsene hans startet for ca. 35 år siden tatt Bibelen ett hundre prosent bokstavelig ! Gjennom enkel og klokkeklar tro på Bibelens beretninger har Gud vist denne mannen ting som få andre har fått del i. «Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt.» Sal.119,130.

Jeg har selv truffet Ron Wyatt i Stavanger i begynnelsen av 90-tallet, første gang jeg ble gjort kjent med dette fantastiske materialet. Det som faktisk gjorde størst intrykk på foredraget var hans ydmyke og stillfarne holdning da han ble stilt skeptiske og til dels aggressive spørsmål fra salen. Han gikk dessverre bort for noen år tilbake.

Det har i mange år vært et stort ønske hos meg å vandre i Ron Wyatts fotspor. Da jeg vet at de fleste som bor i Norge ikke har noen anelse om disse enestående funnene, har jeg sett det som min oppgave at i alle fall de lettest tilgjengelige funnene kunne bli offentliggjort.

Høsten 1997 var min kone og jeg i Israel og fant restene av byene Sodoma og Gomorrah.

Sommeren 2001 reiste en kamerat og jeg til Øst-Tyrkia og besøkte de fossile restene av Noahs Ark i tillegg til Noahs landsby i ”de åttes dal” (de åtte overlevende etter den store vannflommen).Liten bygning - merk endene av svidde tømmerstokker midt på byugningen.
De kommende bilder er fra restene av byen Gomorrah.

Legg merke til fargeforskjellen - de mørkere naturlige fjellene i bakgrunnen og "aske"-
byen i forgrunnen.

Pyramider med Masada- fjellet i bakgrunnen - veier på sidene.FORHISTORIE

Historien begynner med Noahs Ark som strandet på Araratfjellene i Øst Tyrkia. Leseren bør være klar over at alle mennesker nedstammer fra Noah, hans sønner og svigerdøtre, de eneste overlevende etter den store oversvømmelsen. Noahs sønner var Sem, Kam og Jafet. Ti slektsledd senere fødes Abraham, etterkommer av Sem. Abraham blir senere Israels stamfar.

Historien om Jordandalens ødeleggelse, omhandler også Lot, Abrahams nevø. De bodde først i byen Ur (Urfa) i Kaldea i sørøst Tyrkia, ikke langt fra hvor Arken strandet(Ararat-fjellene). Bibelen forteller at Noahs etterkommere slo seg ned i ”landet Sinear”. I dette området, i sørøst Tyrkia finnes i dag et veiskilt med navnet «Cinar». Liknende navn finnes i den samme regionen.

1.Mos.11,2 sier: «Det skjedde da de var på reise fra øst, at de fant en slette i Sinear-landet og slo seg ned der». Vers 4: «Så sa de: kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen.» (Babels tårn). Elven Eufrat starter ved Ararat-fjellene, går vestover, for så å dreie østover fra området i Øst-Tyrkia hvor byen Ur(fa) ligger i dag. («...de var på reise fra øst»)

Abraham brøt så opp med sin kone Sarai og brorsønn Lot og utvandret til Kaanans land (dagens Israel), på direkte befaling fra Gud. Etter en stund ble de tvunget videre til det fruktbare Egypt, p.g.a. hungersnød i Kaanan. Abraham økte sin formue i det rike landet og vendte tilbake til Betel sammen med sin kone og Lot, rik på bufe og gull. Abraham og Lot hadde begge store flokker med bufe og landet rundt Betel hadde for lite beitemark for dem begge. Det brøt ut krangel mellom gjeterne til de to, og de ble enige om å skille lag. Lot bestemte seg for å dra østover mot Jordan dalen.


DEN FRUKTBARE DALEN

« Lot så utover landet og la merke til at hele Jordan-sletten, like ned til Zoar, var svært rikt på vann, likesom Herrens hage, som Egypter-landet. Dette var før Herren hadde lagt Sodoma og Gomorra øde. Så valgte Lot seg hele Jordan-sletten og dro østover. Slik skiltes de fra hverandre. Abraham ble boende i Kaanan, mens Lot slo seg ned i byene på sletten og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma. Folk i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren.» 1.Mos. 13,10-13.

Denne Jordan-dalen som Lot så for 3900 år siden, er i dag Dødehavet mellom Israel og Jordan, verdens salteste innsjø ! Innsjøen med områdene rundt er i dag fullstendig livløse. Ser man østover fra Betel i dag ser man 3-4 kilometer av Dødehavets nordlige del, samt noe av Jordan-dalen nord for Dødehavet. 1.Mosebok nevner ingen hentydninger til noen stor innsjø i dette området. Den forteller derimot at hele sletten var rik på vann og gress, en absolutt nødvendighet da Lot slo seg ned i Jordan-dalen med sine store flokker av bufe.

I 1.Mos.14,10-11 står det dessuten om jordbekgruver (les petroleumskilder med tungolje) i Jordan-dalen. Dette råstoffet var en meget verdifull handelsvare den gang og hadde stor anvendelse. Under en krig mot naboene i øst falt kongene av Sodoma og Gomorra nedi en av disse. Også tavler funnet i oltidsbyen Ebla om taler byene i Jordandalen. Rike naturressurser fantes like utfor stuedøra til disse byene. I dag kan man finne store klumper av har asfalt her.

Man kan undre seg; hvordan kunne en fruktbar dal bli forvandlet til en steril saltsjø med livløse omgivelser ? Vitenskapen forteller at området slik det er i dag ble dannet for 50 millioner år siden. Dødehavet er det laveste sted på kloden og saltinnholdet er på hele 25%. I dag smører psoriasispasienter og revmatikere seg inn med det helsebringene mudderet langs Dødehavet. Sjøen ligger 400 meter under havets overflate og alt ferskvann som renner inn i Dødehavets nordlige ende, fordamper. Pga fordampningen er oksygeninnholdet i atmosfæren her 10% høyere enn normalt. Lufttrykket er også høyere pga sjøens lave plassering - to faktorer som er veldig gunstig for planters vekst og menneskers helse. Vitenskapelige forsøk har vist at høyt lufttrykk og høyt oksygeninnhold gir betydelig økt plantevekst, samt helbredende virkning på sår og revmatiske plager. Saltet i området gjør derimot at ingenting vokser naturlig.

Noen lesere har sikkert hørt om Rift Valley i Kenya. Denne geologiske forkastningen fortsetter egentlig opp gjennom Rødehavet , Akababukten og opp Jordan-dalen,like til Syria. Med geologisk forkastning menes sprekk,fordypning, kløft eller dal. Vitenskapen mener denne forkastningen ble dannet for 50 millioner år siden. Kan Dødehavet ha blitt dannet som en følge av at denne 4830 km lange forkastningen ble dannet ? Kan dette også ha skjedd samtidig med ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra og resten av dalen. Hele Jordan-dalen ble nemlig også ødelagt, i tillegg til de 5 byene. 1.Mos.19,25

Som noen lesere kanskje vet består jorda av store plater. Når disse platene beveger seg og gnisser mot hverandre oppstår geologiske forkastninger og jordskjelv oppstår. Det siste alvorlige jordskjelvet i Jordan-dalen hadde vi i Eilat ved Akababukten så sent som i 1995.

Tar man i betraktning hva Lot så av Jordan-dalen kan man anta at Jordan-elven i gammel tid gikk helt ned til Akaba-bukten. Dødehavet er i dag på det dypeste 396m, fra sjøens overflate. I og med at Dødehavet i seg selv ligger 400m under havets overflate, blir det fra sjøens dyp helt opp til Akababuktens overflate hele 800m ! Det sier seg selv at innsjøens dyp ikke kan ha eksistert før Lots tid - en fruktbar dal delvis 800m under havets overflate ...

Det er naturlig å anta at en fruktbar, grønn dal ikke har ekstrem hete med nesten total fordamping, som i dag.

Enten stanset Jordan-elven opp i dette området også i gammel tid, ellers rant elven ut i Akababukten, men da må dalen den gang ha ligget mye høyere. Sistnevnte alternativ blir støttet av hva Lot så da han så «....utover landet og la merke til at hele Jordan-sletten, like ned til Zoar, var svært rik på vann, liksom Herrens Hage, som Egypter-landet.» Betel lå ca.30-40km vest/norvest for Dødehavets nordlige ende. Står man her i dag kan man se noe av Dødehavets nordlige ende samt deler av Jordan-dalen, nord for Dødehavet. Det er ikke mulig å se midtre og søndre del av Dødehavet. Fjellene over En-Gedi stenger for all utsikt sørover. Hvordan kan Lot ha sett store deler av Jordan-dalen, helt ned til Zoar, ved sjøens sørlige ende, med mindre dalen lå mye høyere dengang?

Dette er refleksjoner som jeg selv har gjort ved å sammenligne beretningen om Abraham og Lot med dagens geografi.

Bibelen forteller ikke om hvordan Dødehavet ble dannet, men det er logisk å anta at sjøens dyp ble dannet da Gud ødela Sodoma & Gomorra og omgjorde Jordan-dalen til et salthav. Husk at Lots hustru ble til en saltstøtte, da byene ble ødelagt. Dalen var fruktbar før ødeleggelsene fant sted. Selv i dag kan man finne saltstøtter rundt Sodoma-fjellet, trolig etter datidens trær.

Det mystiske og nærmest uforklarlige er hvordan de store saltmengdene er dannet. Alt saltet er uforenlig med en grønn og vannrik dal, som Lot beskriver.Restene av en sfinx - føttene mot venstre.

Svovelkule på størrelse med egg, slik vi fant den - kuler på størrelse med en hånd-
ball er funnet i området.

Merkelig formasjon med Dødehavet i bakgrunnen - buskene i elveleiene fikk næring fra styrtflodene som kom en meget sjelden gang da det nesten aldri regner her.

Firkantet bygning med "Michelin - mann" i forgrunnen.ØDELEGGELSEN

Bibelen forteller at Lot bosatte seg i Sodoma, Abraham flyttet senere fra Betel til Mamrelunden (Hebron), lenger sør. Sara, Abrahams kone har nettopp fått vite av de to englene at hun skal føde en sønn i sin alderdom.

Englene(i form av to «menn») skal videre mot Sodoma, og Abraham følger dem et stykke på veien. De to englene forteller Abraham at Gud vil ødelegge hele Jordan dalen med byer,pga de grove syndene som foregår der. Englene kommer om kvelden til Sodomas nordlige port og tar inn inn i Lots hus. Byens befolkning samler seg og krever mennene(englene) utlevert slik at de kan mishandle og utføre perverse handlinger med dem. Englene blinder mobben, og Lot, hans kone og to døtre reddes ut av byen og flykter mot Zoar. 1.Mos.18.og 19.kapittel.

« Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. Og Han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken. Men Lots hustru, som fulgte etter ham, så seg tilbake, da ble hun til en saltstøtte. Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. Og han så ut over Sodoma og Gomorrah og utover hele landet på sletten, da fikk han se at røyken steg opp fra landet som røken fra en smelteovn.» 1.Mos.19,24-28Pyrdamideformasjoner med Dødehavet i bakgrunnen.

Svovelkule med mynt som 20 kroning - stripene i formasjonen skyldes ionevandring
når kalksteinsformasjoner forbrenner ved 4-5000 grader.

En sjelden forkullet "pinne" som gikk ca. 10cm inn i formasjonen.

Trappepyramide - et menneske utgjør ca 1/5 av høyden til nederste lag.GOMORRAH - 15.OKTOBER 1997

Disse askebyene ligger åpent for alle som ønsker å besøke dem. Tydelige rester av bygninger, trappepyramider, bymurer, gater, vinduer og dører, nesten 3900 år etter ødeleggelsen.......

Området er bestrødd med tusener på tusener av svovelkuler i tillegg til alle de som ligger skjult under overflaten. Vi fant på et par timer nok svovelkuler til å fylle en ryggsekk, i tillegg til forkullede trebiter som stakk ut av formasjonene. Ofte så vi også rester etter bueganger, rektangulære (!) hull i formasjonene.

Askebyene er gulhvite, i sterk kontrast til fjellene vest for Dødehavet, som er mye mørkere av farge. Man kan virkelig se at disse byene må ha hatt imponerende bygninger og gater. Alle bygninger er helt utbrent av svovelkuler i alle størrelser og omgjort til kompakt aske, eller kalsiumsulfat og kalsiumkarbonat. Når kalkstein (byggematerialene i husene) brenner dannes kalsiumoksyd.

Hvordan kan man vite at de brant ? Mellom svovelkulene og askelaget kan man se et tynt, rødbrunt brennlag som beviser at kulene virkelig har brent. Lagdelingen som vises på et av bildene skyldes ionisering av materialet, et fenomen som oppstår når jord,tegl,etc. forbrenner ved 4-5000 grader. Meget høye temperaturer oppstår når svovel brenner. Prøvene vi tok med hjem brant selvsagt også med en blålilla, merkelig flamme ved høy temperatur. Ved slike temperaturer forbrenner og tilintetgjøres alt, men Ron Wyatt har likevel funnet gullsalter(smeltet gull som har reagert med salt), samt askerester av et menneske i et av rommene i formasjonene. Han har også fått analysert svovelkulene kjemisk; de består av nesten 100% svovel. Da han ba laboratoriet foreta en temperaturmåling ved brenning av kulene, avslo laboratoriet. Testutstyret ville blitt ødelagt pga varmeutviklingen……..

Ingenting vokser i askeformasjonene. I dalsøkkene har flomelver erodert bort det meste av asken, slik at nivået her faktisk ligger 2-6m under datidens gatenivå. Ron W. har ved å grave funnet ut av all jord ned til grunnfjellet er brent til aske. Flomelvene som kommer fra fjellene har også ført med seg næringsstoffer, slik at busker kan vokse i dalsøkkene. Her finner man også sodoma-eplet på en av busktypene. Eplet er utsøkt- innmaten består av .......aske!

Selv i slutten av oktober var det ekstremt varmt i området, allerede kl.1130 om formiddagen var temperaturen over 40 grader i skyggen. Etter å ha drukket opp 3 liter vann hver på 3 timer, var det da på tide å komme seg ut av området. Varmen ble uutholdelig.

Byen Gomorrah må ha vært flere kilometer i utstrekning. Noen steder var det mulig å kjøre et stykke inn i byen med vanlig personbil. Asken er så kompakt at det utgjør et godt veidekke. De eneste sporene vi så av mennesker var bilspor etter noen militærjeeper. Ingen turister finnes her, bare stillheten, asken, svovelet og ruinene. Solen og stillheten minner om høyfjellet i Påsken. Sterk sol, hvitt askelandskap, ikke en lyd, bare de uhyggelige minnene som ruinene vitner om .......Vanlig stein funnet i utkanten av området, hvor svovelregnet ikke har vært så kraftig.
Hullene er fra svovelkuler som bare delvis har brent seg ned. De har så erodert vekk
senere.

Undertegnede foran venstre del av typisk arabisk døråpning. Venstre del er
symmetrisk med høyre del av døren.

Nok en typisk døråpning som finnes i araberverdenen i dag, f.eks i Saudi Arabia - naturen lager ikke så rette linjer.

Bygning med gater på hver side - temperaturen var da over 40 grader i skyggen.REFLEKSJONER

Bibelen forteller at byene og sletten ble ødelagt av svovel og ild. Ingen andre steder i verden finnes runde svovelkuler nedbrent i kalksteinsformasjoner. Mange vil sikkert si at svovelet kom fra et vulkanutbrudd i nærheten. Da skulle man ha funnet rester etter lava, pimpstein etc. Rester av slikt finnes overhode ikke i området......

De største kulene Ron Wyatt fant var på størrelse med en håndball – den største jeg fant på størrelse med en tennisball.

Ser man på restene av byen Pompei i Italia som ble ødelagt av vulkanutbrudd, finnner man at byen er begravd i pimpstein og aske. Dette er aske fra vulkanen, ikke bygninger som er brent til aske, som i Sodoma & Gomorra. Ilden, i tillegg til svovelet som Bibelen forteller om kan ha vært lyn eller ildkuler.

Lots hustru snudde seg mot ødeleggelsen av Sodoma og ble til en saltstøtte, forteller Bibelen. Kan dette ha skjedd samtidig med dannelsen av Dødehavet (25% salt)? Ron Wyatt har ved analyser funnet ut at hele Sodoma-fjellet er en eneste stor saltklump. Her har vært enorme krefter tilstede.......

En av de pålitelige historiske kilder vi har er beretningen til Josephus Flavius,som levde i Israel for 1900 år siden. Han omtaler byene ved Dødehavet i sin bok «War of the Jews», bok 4, kapittel 8: «Nå er dette landet så tragisk oppbrent at ingen bryr seg med å komme hit,.......Det var fra gammelt av et lykkelig land, både fra fruktene det bar og rikdommen av byene, det er nå alt brent opp. Det kommer av innbyggernes ugudelighet, byene ble brent av lyn, pga dette finnes fortsatt restene etter denne overjordiske ilden, og sporene(skyggene) av de fem byene kan fortsatt sees.»

Disse sporene må ha vært enda tydeligere den gang, for 1900 år siden. Leseren må være klar over at askeformasjonene er kompakte, som kompakt talcum og at dette er ørkenstrøk hvor erosjon foregår meget langsomt – det regner bare et par ganger i året.

Også tavler funnet i oldtidsbyen Ebla om taler byene i Jordan-dalen.

Tar man taubanen opp på Masadafestningen ser man restene av Gomorra i fugleperspektiv. Masada var israelittenes «last stand» mot romerne,den er turisattraksjon nr.1 i Israel. Det er litt rart at de ikke er mer oppmerksomme på hva som ligger like nedenfor Masada, selv om de er klar over restene av disse byene.

Turistbussene kjører faktisk delvis gjennom Gomorra for å komme til Masada. Etter at denne festningen falt for romerne i år 73 AD ble israelittene spredd for hele verden like til nyere tid.


SODOMA


Dette fjellet kalles den dag i dag for Sodoma fjellet. Lengst til høyre i bildet fant vi restene av Sodoma. Det hvite i forgrunnen er salt, i Dødehavet.

Nordlige inngangsformasjoner i Sodoma.

Pyramideformasjon med merkelig bue i forgrunnen. De grønne buskene hadde epler - inn-
maten besto av aske.


Da vi dro til Israel i høst visste vi egentlig ikke hvor restene av byene Sodoma og Soar lå, bare Gomorra. Vi hadde hørt at Sodoma lå i nærheten av Sodoma-fjellet. Ved en tilfeldighet (?), like før solnedgang kom til til å kjøre inn på en kjerrevei nord for Sodoma-fjellet. Vi kjørte langt innover og holdt på å snu da vi rundet en askelignende bergknatt, og der, langs vestsiden av fjellet var vi nå i inngangsportalen av Sodomas nordside. Var det her Lot møtte de to englene som kom for å redde ham, eller fantes i tillegg en port lenger mot nordvest? Mektige søylerester skilte seg klart ut og lenger inne så vi rester av trappepyramider og rektangulære dørformasjoner (se bilde).

Her var det mulig å kjøre flere kilometer inn i restene av byen med vanlig personbil. Vi satte oss ikke fast, som vi ville gjort i sand. Askeformasjonene og svovelkulene fantes også her. Dessverre ankom vi bare 1 time før solen gikk ned, neste dag ventet Jerusalem og deretter Norge. De eneste mennesker vi traff på her var noen offroad-motorsyklister.Tydelige vindusformasjoner fra Sodoma.

Andre vindusformasjoner (øverst til venstre).DOMMEN OVER DE UGUDELIGE

Hvorfor ble disse byene ødelagt av Gud ? Bibelen forteller at byene syndet grovt mot Herren. I 1.Mos.kap.18 leser vi at det kun var Lot og hans familie som ble funnet rettferdig og som Gud ville redde ut av Sodoma.

Vi leser i Es.16,49-51 om synder som ble begått i disse byene; overmot,selvgodhet, latskap,likegyldighet overfor de svake, samt «vederstyggeligheter». Med sistnevnte menes i Bibelen omgang med dyr (sodomi), homoseksualitet og andre perverse handlinger. Gamle, jødiske skrifter forteller om hvordan besøkende til disse byene enkelte ganger ble fanget og bundet på markedsplassen for å dø sulte-/tørstedøden, til fornøyelse for innbyggerne........

Byene var onde. Finner du likheter mellom flere av disse syndene og dagens verden ? Det gjør jeg.

Verden skal faktisk rammes av ild og svovel igjen, i de siste tider. Esekiel profeterer at landet Gog fra det høye nord og medløpere skal rammes av svovel og ild, pest og blod når de drar mot Israel. Gud tillater dette for å vise folkeslagene hvem Han er……...Es.38. Hvilke nasjoner med hjelpere er fiendtlig innstilt mot Israel og kommer fra det høye nord .....? Jeg synes profetien er ganske klar.Hodeskallestedet, Golgata, like utfor Damaskusporten i Jerusalem, hvor Jesus ble korsfestet.
Matt 27,33. Selve korsfestelsesstedet ligger ca 20m bakenfor der bildet tas.

Selve korsfestelsesstedet. Nisjer i selve Golgata klippen, 4-5 meter over korshullene. I disse nisjene stod plansjer som fortalte hva de korsfestede var anklaget for, til skrekk og advarsel for forbipasserende.

Damaskusporten for ca 2000 år siden - oppe til høyre Damaskusporten i dag, en høydeforskjell på
4-5 meter.De fossile restene av NOAHS ARK i Ararat fjellene.

I Ararat fjellene, Øst Tyrkia i 2000 meters høyde ligger de fossile restene av Noahs Ark. Dette stedet kalles Nuhun Gemisi på tyrkisk som betyr Noahs Ark, området heter Noahs Ark National Park og er anerkjent som dette av Tyrkias regjering og av landets fremste arkeologer.

Trygve Maldal og jeg var her sommeren 2001. Båtformasjonen ble først oppdaget av en tyrkisk jagerflypilot fra stor høyde i 60-årene. Ron Wyatt var den første som oppdaget formasjonens fantastiske betydning, og som foretok undersøkelser i 80 og 90 årene.

Undersøkelser med underjordisk radar og med metalldetektorer har vist inndeling av en mengde rom inni formasjonen – det er de fossile bjelkene med metallbolter som gir utslag på måleapparatene. For å forstå at dette har vært et skip en gang må man tenke seg en bred seilskuteform hvor dekket har kollapset og skipssidene har sklidd ut- målene stemmer helt med Bibelens mål – lengdn av formasjonen er ca 155meter.

På og i denne formasjonen er det funnet mye fossilt tre (noe fossilt limtre, men også fossilt tre med bark ). Vi tok med oss noen små stykker. Vi så også et svært trekanttegn på en stein i formasjonen som umulig kunne ha vært hugget inn i nyere tid.

De følgende bilder viser dette, i tillegg til flere gravsteiner fra landsbyen Kazan i ”de åttes dal” (de åtte overlevende fra den store oversvømmelsen – Noah, hans kone, hans tre sønner m/koner). Flere landsbyer i dette området har eldgamle navn som direkte omtaler Noahs Ark, for eksempel Kargokonmaz som betyr ”Ravnen ville ikke lande”.

Ved landsbyen Kazan kan man finne flere enorme ankersteiner som ble brukt til å stabilisere Arken i stormene på havet. Disse hang ned i enorme trosser lands skipssiden og ble kuttet da skipet fikk landkjenning og vannet sank. Her finnes også et stort steinalter på 4x4x4m.

For mer informasjon – gå inn på internett, det vil være vert bryet …………


Restene av Noahs Ark ligger ca. 10km i luftlinje fra fjellet Store Ararat.. Akterstevnen peker mot venstre i bildet. Legg merke til de fossile spantene på bakre, høyre side.

Fra akterstevnen sett forover i skipet. Man tenker seg en seilskuteform hvor dekkket har kollapset helt og skipssidene har falt utover til sidene.

Vår lokale guide ved en av de best bevarte ankersteinene i Kazan. Legg merke til hullet øverst. Ankersteinene langs siden på Arken (i stormene på havet) ble holdt på plass av tykke trosser. Knuter på trossene ble plassert i hullet, ble vått, utvidet seg og holdt steinene uten å gnisse. I bakgrunnen sees fjellet Store Ararat.
 

Vår sjåfør, lokale guide og to gutter fra Kazan bak en av de finere gravsteinene fra kirkegården. Uttallige graver var åpnet i jakt på gullskatter. Korsene er typiske inskripsjoner fra korsfarertiden (1000 –1200 e.kr.). På noen steiner finnes også kors (til minne om ”de åtte” overlevende) fra bysantisk tid (3-4 århundre e.kr.) Teksten øverst er ukjent, men jeg har funnet tilsvarende på internett til å være gammel-armensk. Mange gravsteiner på kirkegården har vært ankersteiner fra Arken. Vi kunne på flere se rester av trosse-hull øverst på dem.
Jeg må innrømme at jeg fikk ”bakoversveis” og hadde det i flere timer etter å ha sett denne
Gravsteinen og mulige ankerstein.

Landsbyen Kazan med Store Ararat i bakgrunnen, lengst bort i skråningen til venstre restene av Noahs hus og steinalter. I forgrunnen en ankerstein med rester av hull til trossen, i forkant.

Samme ankerstein som forrige bilde. 8 kors innhugget på korsfarertid til minne om ”de åtte”.
Det avbrukne stykket i bakkant m/trossehull. Den orange fargen er lav.
De fleste gravene hadde store steinheller liggende foran gravstøttene, noe som kan tyde at her finnes flere sarkofager. Kanskje ligger noen av Noahs direkte etterkommere begravet her på denne kirkegården. Dette området har lenge vært plaget av gravrøvere. En annen kirkegård i området var fullstendig endevendt i jakten på gull …….
Noah og hans kone Emzaras graver er dessverre blitt plyndret. En av (de store) sarkofagene deres skal være reddet av tyrkiske myndigheter og være plassert på et museum i Ankara …… Jeg sier ikke mer, dette er nesten for stort å skrive om – hvis du er interessert, gå inn på internett: Ron Wyatt eller WAR eller Anchorstone.com. Ta gjerne kontakt med undertegnede.
ETTERORD

Ron Wyatt har funnet de mest dramatiske stedene omtalt i hele Bibelen. Sitt viktigste funn gjorde han utfor gamlebyen i Jerusalem 6.jan.1982. (Paktens Ark) Ron W. har vært på CNN en gang i åttiårene om Noahs Ark, men verden er egentlig ikke interessert i å finne ut at Bibelens beretninger faktisk skjedde slik de er beskrevet. Det som er mer skremmende er at mange kristne nekter å godta disse enestående oppdagelsene, selv om et muslimsk land som Tyrkia for lengst har gjort det.

Hvis du vil finne ut mer om dette, kontakt WAR, 713 Lambert Drive, Nashville Tennesse 37220 USA, eller søk på internett:

www.anchorstone.com
www.wyattarchaeology.com
www.barukmedia.com
www.bibelrevelations.org/ronwyatt.htm
www.wyattmuseum.com
www.pilgrimpromo.com/WAR/
Meget spennende bok av arkeologen Jonathan Gray: Ødeleggelsen av den føste verden (http://www.akseforlaget.no)

Turen til restene av Noahs Ark har jeg filmet – filmen har høy teknisk kvalitet. Hvis noen er veldig interessert i en kopi kan du ta kontakt: Bernt Smedvig , Vardestubben 6, 4050 Sola.

Jeg har med egne øyne sett restene av Sodoma & Gomorra, og restene av Noahs Ark i Ararat-fjellene Sistnevnte er godkjent av Tyrkiske myndigheter, og området omgjort til nasjonalpark. (Nuhun Gemisi). Velkommen etter, til Israel, Øst-Tyrkia eller på internett.


Stavanger, 30.juli 2003
Bernt Smedvig

 
Det har vært

gjester på denne siden